(SGGP). - Ngày 25-5, quận 5 TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2011-2012.