Trong 5 tuyến giao thông nội đô ở Hà Nội, tuyến Yên Viên - Ngọc Hồi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm với sự tham gia của nhiều hãng tư vấn nước ngoài...