(Dân Việt) - Là 1 trong 3 tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích che phủ rừng (64,2% diện tích), Tuyên Quang đang có thế mạnh rất lớn để phát triển kinh tế rừng. Tỉnh đã đề ra rất nhiều chính sách để hỗ trợ người trồng rừng.