Tất cả những gì bạn cần biết về tương lai của MobiFone và VinaPhone sẽ được đề cập trong bài viết này.