Một căn phòng tạm thời nhưng rất lịch sự đã được dựng lên xung quanh bức tượng 120 năm tuổi là điểm mới mà dự án Khám phá Columbus của nghệ sĩ Nhật Bản mang lại.