Với chiều cao 4 mét tính cả đế, trọng lượng ngọc nguyên khối còn lại là 8 tấn, bức tượng Phật Quan Âm vừa khánh thành tại điện Nam Minh Tự trở thành bức tượng phật lớn nhất Việt Nam.