Lãnh đạo tỉnh và T.Ư Đoàn tham gia trắc nghiệm trên mạng Internet.