(Petrotimes) - Có mặt ở mọi mũi nhọn của cuộc sống, tuổi trẻ đã phát huy được mọi thế mạnh của mình: Trẻ, khỏe, sôi nổi, ham thích sáng tạo, cống hiến, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đặc biệt là giàu tri thức. Nhiều bạn trẻ đã thích tìm đến những công việc khó để thử sức mình. Và các bạn đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc mỗi khi vượt qua.