(VOH) - Năm 2012 được chọn là năm “An toàn giao thông”, chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu năm nhiều quận huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn TP. Và một trong những lực lượng đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác cổ vũ, tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông là những đoàn viên, thanh niên TP. Họ đã đưa hành trình An toàn giao thông đến từng đoàn viên, học sinh nhờ vào những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.