(TGĐA) - Đối với nhóm của Tùng thì chỉ có thời gian và thời gian. Bên cạnh đó theo Tùng, làm việc gì cũng cần phải có đam mê, tâm huyết.