Những ngày này phố phường mưa nhiều, dân tình bảo cũng không có gì lạ khi đã sắp tới rằm tháng bảy. Rằm tháng bảy nên nhà nào cúng rằm cũng dễ biết ngay. Một mâm cúng chúng sinh ngoài cửa với cháo thí, khoai, sắn, ngô, cộng thêm với cơ man nào là bỏng các loại xanh đỏ, rồi bánh đa bẻ nhỏ.