(SGGP).- Theo Bộ LĐTB-XH, Tuần lễ quốc gia an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014 sẽ được Bộ LĐTB-XH khai mạc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 16-3, mở đầu cho tuần lễ vì an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong cả nước, kéo dài đến ngày 23-3.