Từ dịp Tết, Tuấn Hưng đã khẳng định anh sắp lấy vợ.