(Chia sẻ) - Dưới tác động của yếu tố Hỏa, năm 2014 này tuổi Tý trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, được mất xen kẽ, đầu năm duy trì ổn định nhưng cuối năm không dễ dàng.