1. Tôi muốn đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc nhưng chưa biết thông tin gì. Mong Tuổi Trẻ tư vấn giúp tôi: địa chỉ và lệ phí đăng ký, hình thức thi tuyển, mức lương có thể đạt được, có phải thế chấp gì không... (jenny_tran...@yahoo.com)