TTO - * Em ra trường tháng 7-2011, làm việc tại một công ty kiểm toán gần 1 năm. Ngành em học là tài chính doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập, em có hứng thú với kiểm toán nên định sẽ theo ngành này.