KTĐT - Thực trạng đời sống tâm lý học sinh THPT đang có nhiều biểu hiện đáng lo ngại. Học sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trong cuộc sống, tự tử vì sức ép của gia đình... Một nguyên nhân được chỉ ra là do vai trò của tư vấn học đường chưa thực sự được chú trọng trong mỗi nhà trường, thiếu "người thầy thầm lặng" giúp học sinh vượt qua những khủng hoảng tâm lý, giải quyết những "bí mật"ở lứa tuổi đang có những biến động về tâm sinh lý và tác động của xã hội.