TTO - Bước qua ngày thứ hai của ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, các khu vực tư vấn theo nhóm ngành lại tiếp tục nóng lên với các thắc mắc của học sinh.