Bệnh suy thận giai đoạn cuối là khi thận không hoạt động được vĩnh viễn.