(24h) - Tôi chỉ cao 1m53, nặng 43kg, vậy mặc áo khoác dạ dài chạm gối có hợp với tôi không?