(AloBacsi) - Em chụp tử cung vòi trứng thì tử cung tư thế ngã trước lệch trái. Vậy tư thế giao hợp nào để em dễ có thai?