KTĐT - "Trong lịch sử phong trào thanh niên Việt Nam thế kỷ XX, một cuộc vận động có sức lôi cuốn lớp trẻ mạnh mẽ rộng khắp và có hiệu quả thiết thực vào loại nhất là phong trào Ba sẵn sàng của thanh niên Hà Nội"- Đây không chỉ là nhận định của nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội Vũ Hữu Loan mà là của chung các thế hệ thanh niên Thủ đô, khẳng định bài học về phong trào "Ba sẵn sàng" cách đây 50 năm vẫn đang là ngọn lửa thôi thúc tiếp nối cho phong trào thanh niên tình nguyện hiện nay.