"Bằng sự gương mẫu, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Tỉnh ủy sẽ là tấm gương, tạo niềm tin và sự lan tỏa sâu rộng cho tổ chức Đảng cấp dưới và cho cán bộ, đảng viên noi theo, từ đó làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ở từng địa phương, đơn vị” - ông Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khẳng định như vậy trong buổi trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn kết.