Đừng sợ dưới kiểm điểm không nghiêm. Bởi, kết quả kiểm điểm ấy chi bộ, cấp ủy Đảng phải chịu trách nhiệm; cùng với đó còn có sự đôn đốc của cấp trên, sự giám sát của nhân dân. Thực hiện được như vậy, phê và tự phê sẽ nghiêm túc ở tất cả các cấp. GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với Đại Đoàn Kết.