ANTĐ - Trong khi các quỹ thành phần của Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc như Quỹ đau ốm và thai sản, Quỹ Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp… đều có xu hướng tăng thu, giảm chi trong vài năm gần đây thì ngược lại, Quỹ hưu trí và tử tuất lại có xu hướng giảm thu, tăng chi. Nguy cơ thâm hụt, thậm chí cạn kiệt Quỹ đã hiển hiện.