ND- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa xây dựng dự thảo đề án phát triển thiết bị dạy học (TBDH) tự làm cấp học mầm non và phổ thông.