(Archi) - Từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà, bạn có thể sáng tạo nên những cây thông Noel độc đáo.