Đây đều là những loại mặt nạ sử dụng thực phẩm thiên nhiên, an toàn, dễ dùng và có thể làm tại nhà.