(CATP) Hòa trong không khí tưng bừng chung của cả dân tộc, ngày 28-4-2010 tại Di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Bộ Công an, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và khánh thành Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.