Tuần qua, khối tự doanh của CTCK đã mua ròng hơn 2.2 triệu đơn vị, tương đương 83 tỷ đồng. Hoạt động gom hàng đã được đẩy mạnh khi VN-Index vượt ngưỡng 430 điểm trong phiên cuối tuần. Đích nhắm là cổ phiếu thị giá lớn.