Từ điển tình yêu

Mực tím - 

Tu dien tinh yeu

Một buổi chiều tới lớp, mình và đứa bạn vô cùng bực bội vì kẻ nào đó đã dùng bút xóa vẽ đầy hình vết...chân chó lên mặt bàn. >> Gây ấn tượng kiểu sao >> Ước mơ đẹp

Tin mới