Một số quốc gia khu vực như Thái Lan và Indonesdia cũng đã từng diễn ra những cuộc chiến giá cước di động giữa các mạng như Việt Nam hiện nay. Gói cước sốc Big Zero của Beeline đã góp phần làm bùng nổ cuộc chiến giá cước di động, khiến các mạng khác không thể khoanh tay đứng nhìn. Ảnh T.K