Từ chiều tối nay và 3 ngày tới, Bắc Bộ được dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhiệt độ hạ…