(SKDS) - Hiện nay đối với các tỉnh miền núi, khu vực vùng cao, bên cạnh việc thiếu trang thiết bị, nguồn nhân lực, trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế..., còn một số yếu tố như: độ tuổi sinh đẻ, thiếu kiến thức, kỹ năng, giao thông đi lại cách trở..., được cho là những nguyên nhân tác động đến tỷ lệ các tai biến sản khoa (TBSK) ở khu vực này còn cao. Trước tình hình đó, nhiều tỉnh ở khu vực khó khăn đã tìm mọi cách để khắc phục, nhưng khó khăn vẫn ở phía trước.