(Phim) - Chưa công khai nhưng những bức ảnh mới nhất cho thấy Đại S đang chờ ngày làm mẹ.