ANTĐ - Theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở (mức lương tối thiểu chung) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-7-2013, mức lương cơ sở sẽ là 1.150.000 đồng/tháng, tăng thêm 100.000 đồng/tháng (tăng 9,5%) so với mức 1.050.000 đồng/tháng hiện đang áp dụng.