(2Sao) - Đến Mỹ còn cấm "Bảy viên ngọc rồng" vì...sex.