(TT&VH Online) - Sau thành công của hai phần đầu những nhà sản xuất quyết định dựng tiếp Truyền thuyết Thiếu Lâm Tự phần III. Đầu tháng 7/2009, bộ phim này được khởi quay tại tỉnh Cam Túc.