Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, đồng chí Triệu Tiến Thắng, phong trào sáng kiến và lao động sáng tạo chính là động lực cho sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.