1. Từ chỗ chỉ có năm tỉnh, thành với hơn 300 ca mắc sởi trong những ngày đầu, thông tin mới nhất cho thấy dịch sởi đã lan ra 24 tỉnh, thành, với hơn 500 ca mắc và bảy trẻ tử vong.