(VOH) - Liên đoàn lao động Tp vừa cho biết, liên quan đến thông báo về tình hình dịch bệnh bệnh tay chân miệng từ Trung Tâm truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc Sở y tế TP.HCM tổ chức công đoàn sẽ tiến hành phối hợp với các địa phương phổ biến những thông tin - kiến thức về bệnh tay chân miệng đến với các khu nhà trọ công nhân, các gia đình công nhân có con nhỏ và các nhóm trẻ gia đình đang nuôi giữ con công nhân.