Truyện ngắn thiếu nhi

NLĐ - 01/03/2009 05:34

Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi gồm nhiều tác giả, nhà văn Trần Hoài Dương tuyển chọn, NXB Trẻ ấn hành

Tin mới