Lão Thích nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, thao láo… Bây giờ con vợ trẻ của mình đang ở đâu? Một dòng ghen tuông nóng rát bỗng thảng qua đầu lão, bức bối, dồn dập. Lấy được vợ trẻ, thinh thích, thu thú, nhưng mà lúc nào cũng chẳng an tâm, cứ nhùng nhà nhùng nhằng bởi những cơn ghen dây nhợ.