(VTC News) - Bộ trưởng mới, đại biểu mới đã sẵn sàng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa 13 bắt đầu vào sáng nay 23/11.