Hàng loạt các điểm nóng ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm. Ngoài những nguyên nhân khách quan, đã lộ diện sự tiêu cực của cán bộ quản lý ngành môi trường thành phố.