Bùi Thị Thu Hằng đã khiến hàng trăm người tan cửa, nát nhà cùng với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.