- Không chỉ cưỡng hiếp, quấy rối tình dục với các giáo viên tiểu học cấp dưới, ông Hoàng Đình Thiên, Trưởng phòng GD & ĐT (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) còn lén lút mò sang hàng xóm đòi quan hệ, thậm chí người bán rau… cũng không tha.