TP - ĐBSCL còn 215 xã chưa có trường mầm non, nhiều xã có trường mầm non nhưng lại rất tạm bợ đến khó tin.