TTO - * Xin cho biết những trường hợp cụ thể nào không phải xin phép xây dựng? Xin cảm ơn.