(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH ASCO Việt Nam (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) hỏi: Cá nhân có thu nhập duy nhất tại cơ quan chi trả nhưng làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm có được ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?